Tham quan

Hòa chung không khí xuân, đón tết Qúy Mão cả nước, hôm nay Công ty Cổ phần Quốc tế Nhân Ái đã tổ chức chương trình “TẾT HÀ THÀNH – NHÂN ÁI” nhằm giúp các ông bà nhớ về những hồi ức tết xưa, giúp ông bà quay trở về thời tuổi trẻ.

Hòa chung không khí xuân, đón tết Qúy Mão cả nước, hôm nay Công ty Cổ phần Quốc tế Nhân Ái đã tổ chức chương trình “TẾT HÀ THÀNH – NHÂN ÁI” nhằm giúp các ông bà nhớ về những hồi ức tết xưa, giúp ông bà quay trở về thời tuổi trẻ.

Hòa chung không khí xuân, đón tết Qúy Mão cả nước, hôm nay Công ty Cổ phần Quốc tế Nhân Ái đã tổ chức chương trình “TẾT HÀ THÀNH – NHÂN ÁI” nhằm giúp các ông bà nhớ về những hồi ức tết xưa, giúp ông bà quay trở về thời tuổi trẻ.

Hòa chung không khí xuân, đón tết Qúy Mão cả nước, hôm nay Công ty Cổ phần Quốc tế Nhân Ái đã tổ chức chương trình “TẾT HÀ THÀNH – NHÂN ÁI” nhằm giúp các ông bà nhớ về những hồi ức tết xưa, giúp ông bà quay trở về thời tuổi trẻ.