NGUYỄN VĂN AN

Giới thiệu
  • Bác sỹ nội chuyên khoa cấp I – Học viên quân Y.
  • 23 năm kinh nghiệm chuyên môn.
  • Nguyên Chủ nhiệm quân Y Học viện quốc phòng.