NGUYỄN HỒI LOAN

Giới thiệu
  • Viện trưởng Viện nghiên cứu và thực hành Tâm lý học.
  • Nguyên trưởng khoa Tâm lý và Khoa CTXH Trường ĐH Khoa học & XHNV Hà nội.