ĐỖ THỊ MINH ĐỨC

Giới thiệu
  • Cử nhân điều dưỡng ĐH Y Hà Nội.
  • 17 năm kinh nghiệm điều dưỡng; 3 năm tại Bệnh viện Đồng Nhân – Đài Loan, 14 năm điều dưỡng trưởng, Phó GĐ, Giám đốc  tại Trung tâm dưỡng lão Nhân Ái.