Chị Phạm Hoàng Lan

Do tôi định cư ở nước ngoài, còn các chị tôi thì bận đi làm, nên các cụ ở nhà không có ai chăm sóc tốt. Ở đây không gian xanh mát rất thích hợp cho người già. Các bạn chăm sóc viên thì hướng dẫn các hoạt động thể dục phù hợp với ông bà, các hoạt động chăm sóc sức khỏe cũng rất tốt. Gia đình tôi cảm thấy rất yên tâm.