Nguyễn Minh Khánh

Nhân Ái Daycare rất phù hợp với gia đình tôi, vừa có thể cân bằng giữa việc chăm sóc người già tại những đơn vị dưỡng lão chuyên nghiệp, vừa có thể giúp bố người nhà tôi vẫn có thể gần gũi với gia đình. Đây là một mô hình rất hay. Tôi nghĩ cần nhân rộng hơn nữa các mô hình như thế này tại Việt Nam để nhiều người già có thể tiếp cận hơn nữa.