Khách hàng trải nghiệm

Hôm nay được qua trải nghiệm tại Nhân Ái Daycare, ông bà cảm thấy rất hứng khởi bởi vì đây là một mô hình tốt. Mô hình này giúp cho những người già có thêm sức khỏe và tinh thần thoải mái, được gặp gỡ được giao lưu, tham gia các sinh hoạt cộng đồng rất bổ ích cho người già.